بررسی و تشریح مدل های استرس

بررسی و تشریح مدل های استرس

در این تحقیق به صورت کامل به بررسی و تشریح مدل های استرس خواهیم پرداخت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 26
حجم 167 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

علی رغم گستردگی تحقیقات پیرامون استرس این مفهوم دقیق تکنیکی همواره بجای مفاهیمی مانند اضطراب ، تضاد ،تهدید و کوفتگی به کار رفته است. این ناهماهنگی در تعریف و بیان استرس، در گفته های اشخاصی چون سلی که از پیشگامان تحقیق کلینیکی در زمینه استرس می باشد نیز دیده می شود. وی در سال 1946 استرس را معادل با نیروهای عمل کننده برای ارگانیسم تعریف می کند، چیزی که امروز به عنوان محرک شناخته می شود.

 

 

 

اما همین شخص در سال 1974 استرس را به صورت پاسخی که فرد به تقاضاهای محیطی می دهد تعریف نموده است. در کلیه تحقیقاتی که توسط کیونی و سنلکو(1987) و کوتز وتورسن (1976) انجام شده است، استرس را معادل اضطراب یا معادل نوعی اضطراب تلقی گردیده است .گروهی از دیگر محققان از قبیل فریچه و کاپلال استرس را در یک محتوای سازمانی قابل درک می دانند. یعنی استرس را براساس هنجارهای سازمانی ابهام نقش و تضاد نقش و تاثیر آن ها بر فرد توضیح و تبیین می نماید.(انگاره چی، 1386؛50)باوجود اینکه گروهی استرس را در مقابل رضایت شغلی عنوان می کنند؛ ولی در پاره ای از تحقیقات مشاهده شده است که رضایت شغلی و استرس ناشی از شغل، هیچگونه همبستگی معنی داری ندارند. به علاوه همان عواملی که با رضایت شغلی همبستگی دارند، ممکن است برای افرادی موجب استرس و برای گروهی دیگر موجب رضایت از شغل باشد(انگاره چی ،1386؛ 73)

 

 

 

 

 

در واقع ساده ترین و آشکارترین اثر روانی استرس به صورت نارضایتی از شغل پدیدار می شود اما با این حال، استرس به صورت سایر حالت های روانی نیز پدیدار می شود. اضطراب، خستگی و طفره رفتن از کار از این نوع اند. (رابینز ، 1376 ؛ 187) یکی از دلایلی که امروزه مطالعه استرس در مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته هزینه هایی است که به خاطر استرس به سازمان ها تحمیل می شود. هزینه های ناشی از روحیه پایین ، عدم رضایت ، کیفیت پایین ، غیبت ، نارضایتی ، و مواردی از این قبیل ، هزینه هایی است که در نتیجه استرس به سازمان وارد می شود. در حدود 75 درصد خسارات و ضررهای کار پیامد استرس در سازمان است.(Macy and Mirvis ,1976 ,212-226 )

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
استرس و مدل های آن
2-2 استرس    1
1-2-2 مفهوم استرس    1
2-2-2 تعریف استرس    2
3-2-2 اهمیت بررسی استرس    2
4-2-2 تاریخچه    3
5-2-2  نقش پاداش در ایجاد انگیزه    6
6-2-2  انواع پاداش    6
1-6-2-2 پاداش های درونی    6
2-6-2-2  پاداش بیرونی    7
7-2-2  تئوری دو عاملی هرزبرگ    7
10-2-2 مدل های استرس    9

1-10-2-2 مدل استرس هانس سلیه    9

2-10-2-2 مدل استرس روانی لازاروس و همکاران    11

3-10-2-2 مدل استرس هولفر و راهه    12

4-10-2-2 مدل استرس ضعف بدنی    12

5-10-2-2  مدل استرس پاسخ    13

6-10-2-2  مدل استرس شرطی سازی    13

7-10-2-2 مدل استرس محرک محیطی    13

8-10-2-2 مدل استرس شخصیت    14

9-10-2-2  مدل استرس تاثیر متقابلInteraction model    15

10-10-2-2  مدل استرس خبر پردازی    16

منابع    18


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از download

خرید فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دریافت فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از download

خرید پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دریافت نمونه سوال بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از download

خرید پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دریافت مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از download

خرید فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از download

خرید مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از download

دانلود مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از www

خرید پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دریافت فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از www

خرید نمونه سوال بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دریافت فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از www

خرید فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دریافت فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از www

خرید کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از www

دانلود مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دریافت پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

خرید فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دریافت کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

خرید تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دریافت تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

خرید فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

خرید فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از pdf

دانلود کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دریافت فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از word

خرید نمونه سوال بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از word

خرید فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دریافت فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دریافت فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دانلود کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از word

دریافت تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از free

خرید تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود پروژه بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دریافت کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دریافت مقاله بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود فایل بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دریافت فایل pdf بررسی و تشریح مدل های استرس از free

خرید کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دانلود کارآموزی بررسی و تشریح مدل های استرس از free

دریافت فایل word بررسی و تشریح مدل های استرس از free

خرید تحقیق بررسی و تشریح مدل های استرس از free


مطالب تصادفی